CHƯƠNG TRÌNH THẺ KHÁCH HÀNG MỚI

Chương trình Thẻ Khách Hàng Mới 2020

Thông báo nội dung thay đổi:
- Thời gian áp dụng quy chế thẻ khách hàng mới 2020: Từ ngày 1/9/2020
- Thẻ cũ sẽ hết hiệu lực sử dụng từ ngày 1/9/2020
- Khách hàng sở hữu thẻ cũ vui lòng liên hệ "bộ phận Thẻ Khách Hàng" để được đổi sang thẻ mới và nhận ngay ưu đãi tặng 20% điểm tích lũy (chỉ áp dụng 1 lần/ 1 thẻ)
- Hạn chót để được đổi thẻ là 28/2/2021 (Các trường hợp không đổi thẻ như quy định, chỉ bảo lưu điểm tích lũy đến 31/8/2021, hết hạn sử dụng thẻ)