Thể lệ thẻ Khách hàng Toyota Ninh Kiều

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Khách hàng MUA XE MỚI (không bao gồm xe lô, xe bán đại lý)
 • Khách hàng LÀM DỊCH VỤ (Áp dụng Chủ xe và Người mang xe đến)

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

  Khách hàng được cấp thẻ “Thẻ khách hàng” và sử dụng thẻ để hưởng quyền lợi: Giảm giá dịch vụ, tích lũy điểm đổi quà, tích lũy điểm nâng hạng thẻhưởng các ưu đãi đặc biệt khác dành cho khách hàng Toyota Ninh Kiều.

          2.1. THẺ KHÁCH HÀNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THẺ

           A. QUY ĐỊNH VỀ CHỦ THẺ:

 • Thẻ được cấp cho Chủ xe (Trường hợp Người mang xe đến không phải là Chủ xe, thẻ được cấp cho Người mang xe đến)
 • Đối với KH là công ty, chủ thẻ là Người quản lý đội xe hoặc Người mang xe đến

           B. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THẺ:

 • Thẻ chỉ có giá trị tích điểm tại Toyota Ninh Kiều.
 • Điểm tích lũy được tích tự động sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán.

          2.2. QUYỀN LỢI THẺ KHÁCH HÀNG:
Thẻ khách hàng gồm 2 loại điểm: Điểm đổi quà và Điểm nâng hạng. Cụ thể như sau:

 • VỀ ĐIỂM ĐỔI QUÀ: Áp dụng cho CHỦ XE và NGƯỜI MANG XE ĐẾN:
 • Điểm đổi quà được sử dụng để đổi thành các quà tặng của Toyota Ninh Kiều
 • Số điểm được tích lũy dựa trên số tiền thanh toán trước thuế ghi trên hóa đơn dịch vụ. Tỷ lệ quy đổi điểm: 100.000 đồng = 1 điểm
 • Mỗi khách hàng có thể đăng ký nhiều biển số xe thuộc sở hữu của mình (vui lòng cung cấp cavet khi đăng ký) hoặc đăng ký dưới hình thức Người mang xe đến để được hưởng ưu đãi TÍCH ĐIỂM.
 • Mỗi 1 xe chỉ có 1 khách hàng được đăng ký
 • Thẻthời hạn trong 12 tháng kể từ ngày cấp. Thẻ không phát sinh điểm trong 1 năm sẽ bị hết hạn sử dụng và toàn bộ số điểm mà khách hàng tích lũy sẽ bị xóa.
 • VỀ ĐIỂM NÂNG HẠNG: Chỉ áp dụng cho CHỦ XE:
 • Điểm nâng hạng được sử dụng để Nâng hạng định kỳ cho chủ thẻ. Có 3 hạng thẻ: Thẻ Thành Viên, Thẻ Thân Thiết và Thẻ VIP
 • Số điểm được tích lũy dựa trên số tiền thanh toán trước thuế ghi trên hóa đơn dịch vụ. Tỷ lệ quy đổi điểm: 100.000 đồng = 1 điểm
 • Khách hàng mới làm dịch vụ và mua xe mới tại Toyota Ninh Kiều sẽ được cấp Thẻ Thành Viên. Đối với KH đã sở hữu thẻ Thành Viên khi mua thêm 01 xe (cùng chủ sở hữu) sẽ được nâng hạng thành thẻ Thân Thiết.
 • Mỗi khách hàng có thể đăng ký nhiều biển số xe thuộc sở hữu của mình (vui lòng cung cấp cavet khi đăng ký) để được hưởng ưu đãi NÂNG HẠNG
 • Mỗi 1 xe chỉ có 1 khách hàng được đăng ký
 • Thẻthời hạn trong 12 tháng kể từ ngày cấp. Thẻ không phát sinh điểm trong 1 năm sẽ bị hết hạn sử dụng và toàn bộ số điểm mà khách hàng tích lũy sẽ bị xóa.

             

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

LOẠI THẺ

QUYỀN LỢI

CHỦ SỞ

HỮU XE

THẺ THÀNH VIÊN

 • Nâng hạng thẻ lên THẺ THÂN THIẾT
 • Điều kiện nâng hạng: Tích lũy đạt 300 điểm/12 tháng
 • Tin nhắn chúc mừng năm mới
 • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tặng 50 điểm đổi quà

THẺ THÂN THIẾT

 • Chiết khấu trực tiếp 3%  tiền công sửa chữa trước thuế.
 • Nâng hạng thẻ lên THẺ VIP
 • Điều kiện gia hạn:  Tích lũy đạt 200 điểm/12 tháng
 • Điều kiện nâng hạng:  Tích lũy đạt 400 điểm/12 tháng
 • Tin nhắn chúc mừng năm mới
 • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tặng 100 điểm đổi quà

THẺ VIP

 • Chiết khấu trực tiếp 5% tiền công sửa chữa trước thuế.
 • Điều kiện gia hạn:  Tích lũy đạt 300 điểm/12 tháng
 • Tin nhắn chúc mừng năm mới
 • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tặng 100 điểm đổi quà


     

2.3. QUY ĐỊNH NÂNG HẠNG, DUY TRÌ HẠNG, HẠ HẠNG THẺ:

 • Thời điểm xét điều kiện Nâng / duy trì / hạ hạng thẻ và hạn sử dụng thẻ định kỳ: Ngày 1/11 hàng năm
 • Khi đã đến kỳ xét nâng hạng, duy trì hạng, hạ hạng thẻ định kỳ, mặc định điểm còn tồn lẻ ngoài quy định sẽ về 0 và bắt đầu kỳ tích lũy điểm mới

3. QUY ĐỊNH ĐỔI ĐIỂM NHẬN QUÀ

 • Điều kiện đổi điểm: Khách hàng tích lũy điểm đạt vào các khung tương ứng sẽ được đổi ngay quà tặng của chương trình.
 • Điểm tích luỹ không được quy đổi thành tiền mặt trong mọi trường hợp.